Disclaimer

Deze webstek heeft tot doel het verstrekken van informatie over de spannende boeken van Marc Cave. Tevens kunnen deze boeken via deze webstek worden aangekocht. EOLIS nv, Kattenstraat 37, B1741 Ternat, KBO BE0437.324.894, heeft alle commerciële en intellectuele rechten over deze boeken verworven.

De voorwaarden waartegen deze boeken kunnen worden aangekocht (hard copy en e-boek) kunnen op ieder ogenbik wijzigen. In de Europese Unie geldt voor online aankopen in principe een herroepingsrecht van 14 dagen. De op deze webstek aangeboden hard copy boeken en e-boeken vallen hier echter niet onder.

Deze webstek is eigendom van en wordt beheerd door EOLIS nv, Kattenstraat 37, B1741 Ternat (tel +32 (0)53 68.1241; fax + 32 (053) 68.0117; e-mail contact@marccave.be). Hoewel EOLIS iedere inspanning heeft geleverd opdat de informatie vermeld op deze webstek op datum van publicatie correct en volledig zou zijn, zal EOLIS geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de webstek, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal EOLIS verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie ten gevolge van technische problemen of fouten zoals bijv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden enz.

De volledige inhoud van deze webstek is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina's downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze webstek - weze het voor publieke, commerciële of privédoeleinden - is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EOLIS. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het gebruik van deze webstek houdt in dat de bezoeker van www.marccave.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.